NOORTEKONVERENTS

Viimane oikumeeniline noortekonverents toimus 29. mai 2021. 

Teemaks oli “Kuulutage evangeeliumi kogu loodule” Mk 16:15
Konverentsi kandis üle ja lindistas Pildiraadio. 

2021 aasta konverentsi ettekanne.
Hindrek Taavet Taimla (EMK Teoloogilise Seminari õppejõud ja EMK Reeküla koguduse pastor.

2021 aasta paneelvestlus.
Osalesid Kaido Soom (EELK), Ele Paju (EMK), Isa Artur (RKK), Tauri Tölpt (EAÕK), Ivo Käsk (SPAKEL) ja Ago Lilleorg (EKNK). Modereeris Samuel Axel Maikalu.

2021 aasta töötoad.
1. Kristuse saadikuna (üli)koolis – Uus Generatsioon (Rahel Hollman) ja Eesti Evangeelsete Üliõpilaste Ühendus (Kirsi Vimpari)
2. Teenides Jumalat ja teenides riiki – Kaitseliidu peakaplan (Raivo Nikiforov) ja Politsei- ja Piirivalveameti kaplan (Priidu Ellam)
3. Jumala armastus läbi tegude – MTÜ tänavatöö (Sander Kukk) ja Lootuse küla (Raiman Kukk)
4. Virtuaalne kogudus aastal 2021 – EEKBKL Rakvere Karmeli kogudus (Gunnar Kotiesen)

AJALUGU:
2013 aastal taaselustatud oikumeenilised noortepäevad toovad kokku noored erinevatest kirikutest/konfessioonidest, et koos arutada oikumeenia üle, õppida üksteist paremini tundma ja koos osaduses olla. Algusaastatel said kõik kirikud/konfessioonid tutvustada enda kujunemise lugu ja seda, mis neid teistest eristab. Samuti on olnud ühiseid arutelusid ja grupitöid. Hilisematel aastatel on noortepäevade keskmes olnud erinevad teemad nagu jumalateenistus, ülistus, palverännak ja traditsioon. Nende teemadega seoses on toimunud paneelid, kus kirikute/konfessioonide esindajad vastasid noorte küsimustele. Noortepäevade raames saavad erinevad kirikud/konfessioonid pidada ka oma traditsiooni järgi hommiku- ja õhtupalvusi.
Lisaks kõigele sisulisele saab koos ülistada, palvetada ja lõbusalt aega veeta.
Aastast 2020 on nõukogu teinud muudatuse ja noortepäevade asemel toimub ühepäevane  noortekonverents. 

Toimunud noortepäevad:
2019 „Traditsioon“ Põltsamaa kogudusemaja
2018 „Jumalateenistus“ Põltsamaa kogudusemaja
2017 Põltsamaa kogudusemajas
2016 „Võõras väravas“ Nuutsaku laagri- ja puhkekeskus
2015 „Teel“ Pilistvere laagrikeskuses – teemaks palverännakud
2014 Nuutsaku laagri- ja puhkekeskuses
2013 Nuutsaku laagri- ja puhkekeskuses