PLATVORM

EKNi Noortetöö Nõukogu arengukava platvorm

EKNi Noortetöö Nõukogu

  • lähtub oma tegevuses Eesti Kirikute Nõukogu põhikirjast ning Eesti Vabariigi Noorsootöö seadusest.
  • eesmärkideks on oikumeenilise diskussiooni arendamine EKNi liikmeskirikute noorte vahel ja kirikute ning konfessioonide noortejuhtide pädevuse tõstmine.
  • sihtrühmadeks on noored vanuses 15-26 eluaastat ja kirikute ning konfessioonide noortejuhid ja noortetöö tegijad.
  • töötab selle nimel, et kiriklik noorsootöö jõuaks ühtsetele alustele riikliku noorsootööga ning leiaks riikliku tunnustuse ja toetuse.
  • lähtub oma tegevuses järgmistest põhimõtetest: Noorte vajadused ja huvid; Austus liikmeskirikute identiteedi ja erinevuste vastu, Noorte oikumeeniliste omaalgatuste toetamine (nt projektialane nõustamine, toetuskirjad jms)
  • tegeleb oikumeeniliste ürituste (laagrite, koolituste, ekskursioonide jms) korraldamisega ning konfessioonide vahelise info vahendamisega.
  • ei korralda kohalike koguduste, kirikute- ja konfessioonidesiseseid üritusi ega tegele rahastamisega.
  • teeb koostööd: EKNi teiste projektidega, teiste kristlike organisatsioonidega ja teoloogiliste kõrgkoolidega (noortele teoloogilise õppe võimaluste tutvustamine)

Kokkuvõte

Käesolev arengukava platvorm on koostatud EKN-i noortetöö praegustest prioriteetidest ning ajakontekstist lähtuvalt. Platvormis kirjapandu on muutuv/täiendatav vastavalt EKN-i noortetöö edasistele arengusuundadele.