STIPENDIUM

2023 aasta stipendiumid on välja jagatud. Uus voor avatakse 2024 aastal. Info tuleb jooksvalt.

Kirjeldus
EKNi Noortetöö Nõukogu (EKN3) annab kolmandat aastat välja õppestipendiumi teoloogiat õppivale noorele. Stipendiumi eesmärk on motiveerida ning abistada noori inimesi, kes õpivad teoloogiat kas bakalaureus- või magistritasemel, et tugevdada Eesti kirikute teoloogilist järelkasvu. 
Stipendiumi saaja valib kandideerijate seast välja EKNi Noortetöö Nõukogu.

Arv ja suurus
Noortetöö nõukoguannab aastas välja 2 stipendiumit. Ühele inimesele antav stipendiumi suurus on 500€. Stipendium antakse välja aasta esimeses pooles.  

Nõuded

 • Stipendium on mõeldud noortele kuni 26 eluaastat (kaasa arvatud)
 • Taotleja peab õppima teoloogiat kas Eestis või välismaal akrediteeritud kõrg- või rakenduskõrgharidus asutuses 
 • Taotleja peab olema Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga
 • Taotleja peab olema Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liige*
 • Stipendiumit saab taotleda alates teisest õppesemestrist

Esitada: soovitatavalt digitaalselt allkirjastatuna

 • CV
 • Motivatsioonikiri
 • Õpingute keskmine hinne (eelmise semestri või eelneva(te) aasta(te)) 
 • Isikut tõendava dokumendi/ elamisloa koopia või pilt
 • Kasuks tuleb soovituskiri oma koguduse vaimulikult 
 • Kasuks tuleb ka aktiivsus oma koguduses või kirikus

Tähtaeg: Uus stipendiumite voor 2024 aastal.

Dokumendid esitada aadressil ekn3@ekn.ee

STATUUT ALLALAADIMISEKS

* Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud:
1. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik
2. Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit
3. Eesti Metodisti Kirik
4. Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik
5. Rooma-Katoliku Kirik
6. Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liit
7. Eesti Kristlik Nelipühi Kirik
8. Eesti Karismaatiline Episkopaal Kirik
9. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik
10. Armeenia Apostliku Kiriku Eesti Püha Gregoriuse Kogudus